top of page

Informace o projektu

 

Projekt: Minipodniky na ZŠ"

Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0042

 

Projekt byl zahájen 1. 10. 2012 a bude ukončen 31. 8. 2015.

Do projektu je zapojeno 12 základních škol z Ústeckého a Středočeského kraje a 1 vzdělávací organizace.

Hlavní cíle projektu jsou:

 

1) Podpořit rozvoj podnikavosti a podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků různých typů základních škol v Ústeckém a Středočeském kraji prostřednictvím založení 22 sociálních studentských minipodniků na 12 partnerských školách.

 

2) Podpořit spolupráci různých typů ZŠ v oblasti výměny zkušeností a informací s realizací vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí souvisejících s podnikáním a podnikavostí žáků prostřednictvím vzájemných kontaktů a setkávání v rámci obchodní činnosti

založených sociálních studentských minipodniků a poté v navazujících diskusních setkání.

 

V projektu bude realizováno 5 klíčových aktivit spojených se založením a provozem sociálních studentských minipodniků doprovázené vzděl. ped. pracovníků a zakončené obchodním veletrhem všech minipodniků.

 

Do projektu se zapojí min. 264 žáků ZŠ včetně žáků skupinově a min. 4 žáci individuálně integrovaní. Bude podpořeno min. 22 ped. pracovníků, vytvoří se 1 brožura.

 

Založené minipodniky

K 31. 12. 2014 bylo v rámci projektu založeno na partnerských školách 22 sociálních minipodniků, přičemž 3 z těchto minipodniků mají 2 pobočky.  Většina minipodniků je zaměřena  na výrobu různých dekorativních předmětů z textilu, keramiky, polymerových hmot, vosku, korálků a např. též na výrobu užitných předmětů ze dřeva, PVC. Část minipodniků se zaměřuje na činnosti spojené s redakčními pracemi, marketingem, fotografováním a jeden z minipodniků se zabývá úpravami interiérů. 

Zapojení žáků

Do projektových aktivit se k 30.6.2015 zapojilo více než 400 žáků základních škol z Ústeckého a Středočeského kraje, kteří tvoří pracovní týmy sociálních fiktivních podniků na školách. Tyto žákovské minipodniky fungují formou zájmových útvarů, kdy se žáci min. 1x týdně scházejí a v závislosti na svém pracovním zařazení v týmu daného minipodniku se podílejí na jeho chodu. Pravidelně probíhají též obchodní jednání s potenciálními odběrateli, jednání mezi minipodniky navzájem a k velmi oceňovaným a vítaným činnostem pak patří výstavní a prezentační akce jednotlivých minipodniků.

Kurz DVPP pro pedagogy

Ve dnech 27. a 29. října 2014 proběhlo v rámci 2 kurzů proškolení zapojených pedagogů v oblasti finančního hospodaření a fiktivního podnikání v rámci akreditovaného kurzu DVPP. Kurzy realizovalo občanské sdružení AISIS z Kladna  v rozsahu 8 hodin, přičemž obsah byl rozdělen do 2 na sebe navazujících modulů. Kurzů se zúčastnilo 24 pedagogů z partnerských škol, které zde získané informace a zkušenosti bezprostředně po skončení kurzů aplikovali do činnosti minipodniků.

bottom of page